Støtteundervisning til elever med særlige behov

Børne- og Unge Udvalget ved Holstebro Kommune har vedtaget en fordelingsnøgle vedr. tildelingen af ressourcer til specialundervisning i Holstebro Kommune.

Fordelingsnøglen tager udgangspunkt i antallet af tildelte undervisningslektioner det foregående skoleår. 

Tildelingen af ressourcer til specialundervisning er normeringsstyret og ikke behovsstyret. 

Som noget nyt har man besluttet, at også elever på 8. og 9. klassetrin kan få særligt tilrettelagt undervisning.

 
Undervisningen kan tilrettelægges som holdundervisning, støtte på klassen og enkeltmandsundervisning.