Retningslinier for Nr. Felding Skoles volds- og trusselspolitik.

 

 

 

Målet er:

 

At elever og personale oplever Nr. Felding Skole som en tryg institution, hvor vold eller trusler om vold ikke accepteres hverken fra lærer-/ pædagog-/ forældre- eller elevside.
 
At trusler om vold bliver taget alvorligt, og at man derfor som lærer, pædagog eller elev ikke må blive truet / påført vold uden, at der bliver reageret.
 
At der ved vold / trusler om vold bliver reageret straks fra personalets / ledelsens side.
 
 
De følgende retningslinier er udarbejdet med henblik på de situationer, hvor en ansat eller en elev føler sig truet eller udsættes for vold, herunder også verbal vold.
 
Retningslinierne udarbejdes i forhold til
 
 
 
 

 

 

 

Handleplan ved vold eller trusler om vold eller anden ærekrænkende adfærd/udtalelser fra forældre mod en medarbejder.

 

 

I forhold til den ansatte:

 

 

I forhold til ”sagen”:

 

 

 

Handleplan ved vold eller trusler om vold eller anden ærekrænkende adfærd/udtalelser fra elev mod en medarbejder.

 

 

 

I forhold til den ansatte:

 

 

I forhold til eleven:

 

Den krænkende elev fjernes fra klassen / legepladsen og bringes på kontoret, hvorefter lederen danner sig et overblik over situationen og vurderer, hvad der videre skal ske i sagen.
 
 
 

I forhold til ”sagen”.

 

 

 

 

Handleplan ved vold/trusler om vold elev og elev imellem.

 

 

Ved elevsager vurderes om hændelsen er af en sådan karakter, at handleplanen skal træde i kraft. Denne vurdering foretages som regel af den / de ansatte, der involveres i konflikten.
Synlige tegn på vold medfører – alt andet lige – at handleplanen træder i kraft.
 

I forhold til den krænkede elev:

 

 

I forhold til den krænkende elev:

 

 

I forhold til sagen: