Børn og sygdom.


 

Ved sygdom bruges barnets kontaktbog, som afleveres til klasselæreren, når barnet kommer i skole igen. Hvis forældrene, af tryghedsmæssige grunde, gerne vil ringe til skolen om morgenen, er det også i orden.


Er barnet indskrevet i SFH, skal der altid ringes til SFH, uanset hvilken klasse barnet går i.


Ved sygdom/uheld i skoletiden forsøger vi altid at komme i kontakt med forældrene snarest muligt. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, vil der altid være en voksen med, hvis et barn skal på skadestue eller lignende. En mindre elev (bh.kl. til og med 5.kl.) vil aldrig blive sendt hjem, uden at vi har haft kontakt med hjemmet.


Hvis eleven har sygdomme, eller der er forhold, der skal tages særligt hensyn til, forventes oplysninger fra hjemmet.

I øvrigt forventes kontakt fra hjemmet, hvis barnet har en smitsom sygdom.


Sådan forholder skolen sig ved konstatering af hovedlus, øjenbetændelse og børnesår:

 

Skole og SFH vil gerne hjælpe med at komme lusene til livs. Derfor forsøger vi nu med en ekstra indsats i form af denne skrivelse med et meget konkret bud på, hvordan vi forholder os: