Afdelingsopdelt skole.

 

Vi har 2 afdelinger: Børnehaveklasse - 3.kl. og 4. kl.  -7.kl.

Den enkelte lærer er tilknyttet et afdelingsteam, som varetager afdelingens interesser, udveksler viden og erfaringer samt planlægger fælles tiltag for afdelingen. Det er stadigt nødvendigt at flere af vores lærere underviser klasser i begge afdelinger for at bevare fagligheden.

 

Der holdes morgensang i hver afdeling, emnedage og andre aktiviteter på tværs af klasserne.

 

Der vi forekomme lærerskift efter 3. klasse for at fremme muligheden for "specialicering" i de enkelte afdelinger.